Dau_dua

Dầu dừa
Động vật có vỏ

MOST COMMENTED

Phương pháp hoà tan dùng các chất diện hoạt (chất hoạt...

Trong kỹ thuật bào chế hiện đại, người ta còn hay dùng các chất diện hoạt làm chất trung gian hòa tan. Chất diện...

Gôm arabic

HOT NEWS