Home Cao thuốc cao_kho

cao_kho

Cao hà thủ ô
Cao đặc cam thảo

MOST COMMENTED

Phân loại thuốc bột

Có nhiều cách phân loại thuốc bột: 2.1. Dựa vào thành phần: Người ta chia thành 2 loại: •  Thuốc bột đơn (Pulveres simplices): Trong thành...

HOT NEWS