thoa_thuoc_mo_len_da

Biệt dược Alphaderm
Biệt dược Alphaderm

MOST COMMENTED

Các yếu tố sinh lí ảnh hưởng tới sự thấm và...

Các loại da có ảnh hưởng lớn tới tính thấm và khả năng hấp thu thuốc qua da. Loại da khô, nghèo mỡ và nước...

HOT NEWS