hanstapen

hanstapen
hỗn dịch thuốc

MOST COMMENTED

Microsphere (vi cầu)

Hệ tiểu phân Micro là những tiểu phân có kích thước tính bằng inicromet, bao gồm microcapsule (vi nang) và microsphere (vi cầu). Vi nang...

HOT NEWS