cu_bach_bo

củ bách bộ
quả dâu tây nhìn bằng kính hiển vi

MOST COMMENTED

Các dung dịch tiêm truyền lập lại cân bằng acid-kiềm

Huyết tương người bình thường có pH 7,35-7,45 và được duy trì ổn định trong khoảng pH này nhờ nhiều hệ đệm sinh lý...

HOT NEWS