dextrose

dextrose
pilocarpin hydroclorid 2%

MOST COMMENTED

Đại cương về dược liệu chứa celluluse

       Cellulose là thành phần chính của tế bào thực vật.   Trong gỗ chứa khoảng 5% cellulose; sợi bông vải 97-98%, sợi lanh,...

Viên tròn

HOT NEWS