Dimẹthyl_ether

Dimẹthyl ether
Propan

MOST COMMENTED

Định tính và định lượng tinh bột

Để định tính tinh bột chỉ cần cho tinh bột tác dụng với dung dịch iod trong nước, tinh bột sẽ có màu xanh...

HOT NEWS