Dung_dich_amoni _clorid_2,14%

Dung dịch natri hydrocarbonat 1,4%
Dung dịch natri lactat

MOST COMMENTED

Cây mã đề

Semen et Folium Plantaginis Tên khác: Bông mã đề - cây vó ngựa - xa tiền tử. Dược liệu là hạt và lá của mã đề:...

Strophanthus

HOT NEWS