Dung_dich_glucose_5%

Saccharose  
Saccharose  

MOST COMMENTED

Khái niệm và quá trình phát triển của viên nén

Viên nén (tabellae) là dạng thuốc rắn, được điều chế bằng cách nén một hay nhiều loại dược chất (có thêm hoặc không thêm...

HOT NEWS