dung_dich_rua_mat

Thuốc nhỏ mắt
Thuốc nhỏ mắt
thuốc mỡ tra mắt

MOST COMMENTED

Điều chế thuốc mỡ bằng phương pháp nhũ tương có sẵn

Điều kiện áp dụng: Dược chất: + Lỏng phân cực hoặc bán phân cực, không đồng tan, khó trộn đều với tá dược, chẳng...

HOT NEWS