Home Chất sát khuẩn thêm vào công thức thuốc nhỏ mắt thuoc_nho_mat_chua_thanh_phan_Clorobutanol

thuoc_nho_mat_chua_thanh_phan_Clorobutanol

Benzalkonium clorid
Thuốc nhỏ mắt chứa thành phần paraben

MOST COMMENTED

Các chất sát khuẩn

Mục đích Các chất sát khuẩn được thêm vào trong một số công thức thuốc tiêm với một nồng độ thích hợp, nhằm duy...

Gôm arabic

HOT NEWS