Benzalkonium_clorid

Benzalkonium clorid
Thuốc nhỏ mắt chứa thành phần paraben

MOST COMMENTED

Những chất pectin

Những chất pectin là những carbohydrat có phân tử lớn mà phần chính của phân tử cấu tạo bởi acid polygalacturonic, do đó được...

HOT NEWS