polysorbat_20

polysorbat 20
Thuốc nhỏ mắt Tobrex

MOST COMMENTED

Kiểm tra chất lượng thuốc mỡ

Xác định khả năng giải phóng hoạt chất Khả năng giải phóng của dược chất ra khỏi tá dược là một trong những yếu...

HOT NEWS