natri_clorid

natri clorid
natri sulíacetamid

MOST COMMENTED

Bào chế bột kép chứa các chất mềm

Các chất mềm tham gia vào thành phần của bột kép nếu với tỷ lệ trên 30% thì có thể làm ẩm bột. Ngoài...

HOT NEWS