muoi_natri_caseina

Gôm Arabic
Lòng đỏ trứng
Thạch

MOST COMMENTED

Định nghĩa, thành phần, đặc điểm của hỗn dịch thuốc

Định nghĩa Hỗn dịch thuốc là các thuốc lỏng để uống, tiêm, dùng ngoài chứa các được chất rắn không tan dưới dạng các...

HOT NEWS