Natri_benzoat

Natri benzoat
Thuốc tiêm natri diclofenac

MOST COMMENTED

Viên tác dụng kéo dài

Viên tác dụng kéo dài (TDKD) là một loại viên nén đặc biệt, thường chứa một lượng dược chất cao hơn liều thông thường...

HOT NEWS