khuech_tan_phan_tu

khuếch tán phân tử
Khuếch tán đối lưu

MOST COMMENTED

Phối hợp dược chất với dung môi, tá dược không phù...

Phối hợp các dược chất ít tan hoặc thực tế không tan với dung môi là nước, ví dụ: Tinh dầu, menthol, long não,...

Chất gây sốt

HOT NEWS