tiem_bap

Tiêm bắp
Tiêm thuốc cho người già

MOST COMMENTED

Đại cương về thuốc tiêm truyền

Định nghĩa Thuốc tiêm truyền là những chế phẩm thuốc nước vô khuẩn, có thể là dung dịch nước hoặc nhũ tương dầu trong...

Dược chất

HOT NEWS