tiem_bap

Tiêm bắp
Tiêm thuốc cho người già

MOST COMMENTED

Kiểm tra chất lượng thuốc phun mù

Để đảm bảo chất lượng thuốc phun mù, công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện ở từng công đoạn sản xuất: Kiểm...

HOT NEWS