do_tan_cua_thuoc

Độ tan của thuốc
thuốc kết tinh

MOST COMMENTED

Tá dược bao dùng để lựa chọn viên nén

Tùy mục đích bao mà chọn tá dược bao thích hợp. Sau đây là các tá dược bao hay dùng trong bao màng mỏng. Dẫn...

Viên tròn

HOT NEWS