thiet_bi_pha_che_thuoc_tiem

Thiết bị pha chế thuốc tiêm
Máy đóng hàn ống tiêm tự động

MOST COMMENTED

Phương pháp ngưng kết để điều chế hỗn dịch thuốc

Dựa trên cơ sở của quá trình kết hợp các tiểu phân kích thuốc bé như các ion. phân tử, micell thành các tiểu...

HOT NEWS