in_vitro

in vitro
sinh khả dụng in vitro

MOST COMMENTED

Khái niệm về sinh khả dụng(SKD)

Để đánh giá quá trình SDH của dạng thuốc, người ta dùng khái niệm sinh khả dụng. SKD là đại lượng chỉ tốc độ và...

HOT NEWS