biet_duoc

dạng thuốc
chế phẩm sinh học

MOST COMMENTED

Kéo dài thời gian lưu thuốc ở vùng trước giác mạc

Nếu giọt thuốc nhỏ vào mắt được lưu giữ lâu ở vùng trước giác mạc, cũng có nghĩa là được chất được tiếp xúc...

Nước thơm

HOT NEWS