biet_duoc

dạng thuốc
chế phẩm sinh học

MOST COMMENTED

Phân loại và yêu cầu chất lượng của thuốc hỗn dịch

           1.Phân loại Theo nguồn gốc các chất dẫn Hỗn dịch nước, hỗn dịch dầu, hỗn dịch glycerin... Theo đường dùng Hay...

Viên tròn

HOT NEWS