thuoc_tiem_truyen

Thuốc tiêm truyền
Truyền thuốc cho người bệnh

MOST COMMENTED

Thuốc nang

1.Khái niệm Thuốc nang là một dạng thuốc liều bao gồm: Một vỏ rỗng để đựng thuốc (bằng tinh bột hoặc gelatin), gắn liền với...

Cồn thuốc

HOT NEWS