dac_tinh_hap_thu_cua_duoc_chat

đặc tính hấp thụ của dược chất
mô hình dược động học của các dạng isulin

MOST COMMENTED

Kiểm soát chất lượng nhũ tương thuốc,đóng gói và bảo quản

Xác định kiểu nhũ tương Phương pháp pha loãng: Nhũ tương chỉ đồng nhất khi pha loãng bằng môi trường phân tán của nó. Có...

HOT NEWS