ethanol

nước
nước
Dầu hướng dương

MOST COMMENTED

Nhũ tương

Định nghĩa Nhũ tương là một hệ phân tán cơ học vi dị thể được hình thành từ hai chất lỏng không đồng tan(trong...

Thuốc nang

HOT NEWS