hidrat_hoa

Độ tan của thuốc
hiện tượng đa hình

MOST COMMENTED

Nước thơm

Định nghĩa Nước thơm là những chế phẩm thu được bằng cách cất dược liệu hoặc bằng cách hòa tan tinh dầu trong nước....

HOT NEWS