quy_trinh_san_xuat_thuoc_tiem

quy trình sản xuất thuốc tiêm
Chuẩn bị hóa chất để sản xuất thuốc tiêm

MOST COMMENTED

Bào chế bột kép chứa các chất trở thành ẩm ướt...

Bột kép chứa các chất háo ẩm (hydroscopique): Một số dược chất rắn khi để ra không khí ẩm thì hấp phụ nước lên...

HOT NEWS