dung_dich_tween

chất diện hoat
chất diện hoat

MOST COMMENTED

Phương pháp hoà tan dùng các chất diện hoạt (chất hoạt...

Trong kỹ thuật bào chế hiện đại, người ta còn hay dùng các chất diện hoạt làm chất trung gian hòa tan. Chất diện...

HOT NEWS