chat_dien_hoat

chất diện hoat
dung dịch tween

MOST COMMENTED

Thông thiên

Tên khoa học là: Semen Thevetiae Dược liệu dùng là hạt của cây thông thiên - Thevetia peruviana ( Pers. ) K. Schum = Thevetia...

HOT NEWS