chat_tan

chất tan

MOST COMMENTED

Dung môi không đồng tan với nước

Nhiều dược chất như các hormon steroid, vitamin A, vitamin D, vitamin E... không tan trong nước hay trong các hỗn hợp dung môi...

HOT NEWS