chat_tan

chất tan

MOST COMMENTED

Thành phần chính của nút cao su

       . Các chất đàn hồi: Có thể là cao su tự nhiên hay tổng hợp như: Polyisopren tự nhiên hay tổng hợp ...

Gôm arabic

HOT NEWS