Paracetamol   

Cloral hydrat
  Colacgon

MOST COMMENTED

Phương pháp ngưng kết để điều chế hỗn dịch thuốc

Dựa trên cơ sở của quá trình kết hợp các tiểu phân kích thuốc bé như các ion. phân tử, micell thành các tiểu...

Gôm adragant

HOT NEWS