Tobramycin_sulfat

Tobramycin sulfat
vitamin A

MOST COMMENTED

Các dung môi hay dùng để chiết xuất

     Nước Ưu điểm: Là dung môi thông dụng dễ kiếm, giá thành hạ Dễ thấm vào dược liệu, do có độ nhớt thấp và...

Viên nhai

HOT NEWS