dieu_che_potio

điều chế potio

MOST COMMENTED

Tá dược màu dùng để điều chế viên nén

Được thêm vào viên để nhận biết, phân biệt một số loại viên, làm cho viên đẹp hoặc để kiểm soát sự phân tán...

HOT NEWS