dung_dich_dang_truong

Dung dịch đẳng trương
dung dịch đẳng trương

MOST COMMENTED

Dung môi đồng tan với nước

Một số dung môi đồng tan với nước như ethanol, alcol benzylic, glycerin, propylen glycol, polyethylen glycol 300, polyethylen glycol 400 thường được dùng...

HOT NEWS