Home Elixir Elixir_piperazin_citrat

Elixir_piperazin_citrat

Elixir

MOST COMMENTED

Các phương pháp đẳng trương một chế phẩm thuốc tiêm

Dựa vào áp suất thẩm thấu: Áp suất thẩm thấu và nồng độ chất tan có quan hệ với nhau theo phương trình Mendeleep...

HOT NEWS