Polyethylen_glycol

Ethanol
Glycerin

MOST COMMENTED

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Đây là một loại phẫu thuật tim thường được gọi là CABG. Phẫu thuật này tạo lại đường khác, hay “bắc cầu” cho máu...

Cồn thuốc

HOT NEWS