Glycerin

Ethanol
Ethanol
Polyethylen glycol

MOST COMMENTED

Một số ví dụ về thuốc đặt điều chế bằng phương...

Tá dược thân dầu + Dược chất tan trong tá dược Rp: Cloral hydrat 0,5g Bơ cacao vđ 2,00g M.F. Sup. D.t.d N°10 HSTT của cloral hydrat E = 1,5 Cloral hydrat tan trong...

HOT NEWS