con_90

Ethanol
Pha ethanol và nước để tạo thành cồn

MOST COMMENTED

Kỹ thuật điều chế nước cất

Nước thường dùng trong bào chế là nước cất, điều chế từ nước sinh hoạt bằng phương pháp cất. Nước dùng để điều chế...

HOT NEWS