Home Dung dịch Glycerin Dung_dich_nho_tai_cloramphenicol_5%_trong_propylen_glycol

Dung_dich_nho_tai_cloramphenicol_5%_trong_propylen_glycol

dung dịch glycerin
Dung dịch glycerin - iod

MOST COMMENTED

Các dung dịch mẹ, dung dịch gốc có nồng độ đậm...

Các dung dịch thuốc thường được kê đơn với lượng ít, do đó trong khi pha chế, phải mất nhiều thì giờ vào việc...

HOT NEWS