Home Dung dịch Glycerin Dung_dich_nho_tai_cloramphenicol_5%_trong_propylen_glycol

Dung_dich_nho_tai_cloramphenicol_5%_trong_propylen_glycol

dung dịch glycerin
Dung dịch glycerin - iod

MOST COMMENTED

Sâm bổ chính

Tên khoa học là: Radix Hibisci sagittifolli Dược liệu là củ của cây sâm bổ chính: Abelmoschus sagittifolius ( Kurz ) Mer. họ Bông: Malvacaae. 1.Đặc...

HOT NEWS