Home Dung dịch Glycerin Dung_dich_glycerin_ iod

Dung_dich_glycerin_ iod

dung dịch glycerin
dung dịch glycerin
Dung dịch nhỏ tai cloramphenicol 5% trong propylen glycol

MOST COMMENTED

Các giai đoạn của kĩ thuật ngấm nhỏ giọt

Chuẩn bị dược liệu: Dược liệu có độ ẩm không quá 5%, được phân chia ở mức độ thích hợp, không nên quá nhỏ vì...

HOT NEWS