potio

potio
potio nhũ dịch

MOST COMMENTED

Phân loại nhũ tương thuốc

Theo nguồn gốc Có loại: Nhũ tương thiên nhiên gồm các sản phẩm có sẵn trong thiên nhiên dưới dạng nhũ tương như sữa động...

HOT NEWS