potio

potio
potio nhũ dịch

MOST COMMENTED

Tương kỵ xảy ra do kết quả của phản ứng thủy...

Nhóm chức dễ bị thủy phân . Este                  R-COO-R' . Lacton . Amid . Lactam Phản ứng thủy phân dược chất có thể theo cơ chế ion hoặc...

HOT NEWS