dung_dich_thuoc

dung dịch thuốc
dung dịch gel

MOST COMMENTED

Các sterol là nhũ hóa thiên nhiên

Điển hình cho các chất nhũ hóa loại này là cholesterol và các dẫn chất isocholesterol, metacholesterol có nhiều trong lanolin (sáp lông cừu),...

HOT NEWS