dung_dich_gel

dung dịch thuốc
dung dịch thuốc

MOST COMMENTED

Sự hấp thụ dược chất từ thuốc đặt

Do đặc điểm sinh lý riêng, trực tràng có hệ tĩnh mạch dày đặc được chia thành ba vùng: Tĩnh mạch trực tràng dưới,...

HOT NEWS