tiem_tinh_mach

Tiêm vào mắt
tiêm bắp

MOST COMMENTED

Tiến hành pha chế thuốc nhỏ mắt

Dung dịch thuốc nhỏ mắt Khi tiến hành pha chế dung dịch thuốc nhỏ mắt cần chú ý: Hòa tan: Nếu không có yêu cầu...

HOT NEWS