thuoc_tiem

Tiêm vào mắt
Tiêm vào mắt
tiêm bắp

MOST COMMENTED

Bao màng mỏng viên nén

Một số loại viên nén sau khi dập xong phải tiến hành bao viên với những mục đích khác nhau: Che dấu mùi vị...

HOT NEWS