thuoc_tiem

Tiêm vào mắt
Tiêm vào mắt
tiêm bắp

MOST COMMENTED

Kĩ thuật nghiền rây để sản xuất thuốc bột

  Nghiền bột Nghiền là quá trình phân chia nguyên liệu thành các tiểu phân có kích thước xác định (bột thuốc). Nguyên liệu dùng để...

Cây ý dĩ

HOT NEWS