Thuoc

thuoc_phun_mu

MOST COMMENTED

Làm tăng tính thấm của giác mạc đối với dược chất

Có thể nâng cao sinh khả dụng của thuốc nhỏ mắt khi làm tăng tính thấm của biểu mô giác mạc đối với dược...

Cao thuốc

HOT NEWS