duoc_chat_chuyen_thanh_ester

đặc tính hấp thụ của dược chất
mô hình dược động học của các dạng isulin

MOST COMMENTED

Một số nguyên tắc và biện pháp áp dụng khắc phục...

Nguyên tắc chung: Các biện pháp khắc phục phải không làm thay đổi tác dụng dược lý của chế phẩm, trái lại, phải đảm bảo...

Dung dịch keo

HOT NEWS