Home Cao thuốc cao_kho

cao_kho

Cao hà thủ ô
Cao đặc cam thảo

MOST COMMENTED

Microsphere (vi cầu)

Hệ tiểu phân Micro là những tiểu phân có kích thước tính bằng inicromet, bao gồm microcapsule (vi nang) và microsphere (vi cầu). Vi nang...

HOT NEWS