anh_huong_cua_pH_dung_dich_đen_đo_tan

Độ tan của chất khí trong chất lỏng
độ tan của chất rắn trong chất lỏng

MOST COMMENTED

Các carbohydrat được dùng làm nhũ hoa thiên nhiên

Các Cacbohydrat hay được dùng làm các chất nhũ hóa gồm các loại gồm: Arabic, adragant, tragacant; pectin, tinh bột, thạch, các alginat, các...

HOT NEWS