chiet_xuat_saponosid

Độ mịn của dược liệu
Độ mịn của dược liệu

MOST COMMENTED

Microsphere (vi cầu)

Hệ tiểu phân Micro là những tiểu phân có kích thước tính bằng inicromet, bao gồm microcapsule (vi nang) và microsphere (vi cầu). Vi nang...

Dung dịch cồn

HOT NEWS